Αρχική   Προσωπικό   Οικονομικά   Σχολεία   Συνδέσεις   Έντυπα   Νομοθεσία 


 

Οικονομικά

 

 

Ωρομίσθιοι


Υπερωρίες
 

Διάθεση
 

Οδοιπορικά Διάθεσης
 

Οδοιπορικά Συνεδρίων -Σεμιναρίων

Οδοιπορικά Μετακίνησης με εντολή

Αποζημίωση Εκδρομής

Σάββατα Εξετάσεων

 

Επιτηρήσεις Εξετάσεων

Οδοιπορικά Εξετάσεων

Λυκειακές Επιτροπές

Μη Χρήση Θερινής Άδειας

 

 

 

ΔιάθεσηΟδοιπορικά διάθεσης

Καθηγητές που διδάσκουν με διάθεση σε άλλο σχολείο απ' αυτό που ανήκουν οργανικά, για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, και εφ' όσον το Σχολείο στο οποίο διατίθενται δεν ανήκει στην ίδια πόλη ή κωμόπολη με αυτό που υπηρετούν, δικαιούνται το ήμισυ της ωριαίας αποζημιώσεως υπερωριακής διδασκαλίας.

Η αποζημίωση των οδοιπορικών καταβάλλεται για όλες τις ημέρες παρουσίας του καθηγητή στο σχολείο ακόμη και αν έγινε εκκλησιασμός, σχολική εορτή, περίπατος, με την προϋπόθεση ότι ο καθηγητής ήταν παρών.

Για να πληρωθεί η διάθεση πρέπει ο εκπαιδευτικός να έχει μπει στη τάξη για μάθημα. Π.χ. Αν την ημέρα διάθεσης το σχολείο είναι σε εκδρομή τότε παίρνουμε μόνο οδοιπορικά διάθεσης, όχι όμως και ωριαία αποζημίωση διάθεσης.

Μαζί με τα δικαιολογητικά των αποζημιώσεων λόγω διάθεσης υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποζημίωση υπερωριών διάθεσης και οδοιπορικών διάθεσης παραθέτονται στην παρακάτω λίστα. Για να κατεβάσετε την ηλεκτρονική μορφή κάποιου εντύπου (εφόσον διατίθεται) κάντε δεξί κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο κι επιλέξτε "Αποθήκευση προορισμού ως ..." ("Save target as...")

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

1

Καταστάσεις Πληρωμής Διάθεσης (5 αντίγραφα)

Η κατάσταση πληρωμής είναι σε μορφή αρχείου Excel, το οποίο περιέχει τους κατάλληλους τύπους για τον υπολογισμό των κρατήσεων και των ποσών. Συμπληρώνοντας τον αριθμό υπερωριών και την ωριαία αντιμισθία τα υπόλοιπα κελιά υπολογίζονται και εμφανίζονται αυτόματα. Οι καταστάσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους και το διευθυντή του σχολείου με πρωτότυπες υπογραφές και όχι φωτοτυπίες.

Έντυπο

Οδηγίες

Έντυπο

2

Καταστάσεις Πληρωμής Οδοιπορικών Διάθεσης (5 αντίγραφα)

Η κατάστασεις πληρωμής είναι σε μορφή αρχείου Excel, το οποίο περιέχει δύο φύλλα, ένα για την ατομική κατάσταση κι ένα για τη συγκεντρωτική. Για κάθε εκπαιδευτικό θα πρέπει να αποστείλλετε 5 ατομικές καταστάσεις και (σε περίπτωση περισσότερων του ενός) 5 συγκεντρωτικές καταστάσεις. Στο φύλλο της ατομικής κατάστασης υπάρχουν κατάλληλοι τύποι για τον υπολογισμό των ποσών.

Τα στοιχεία του εκπαιδευτικού στο πάνω μέρος της ατομικής κατάστασης να είναι όλα συμπληρωμένα.


Οι καταστάσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους (2 υπογραφές σε κάθε ατομική κατάσταση: στα σημεία "Ο υπάλληλος" και "Ο δικαιούχος" και υπογραφή στις συγκεντρωτικές καταστάσεις) και το διευθυντή του σχολείου, με πρωτότυπες υπογραφές και όχι φωτοτυπίες.

Έντυπο

 

 

3

Κατάσταση Ωρών

Υποβάλλεται συγκεντρωτικά για όλους τους εκπαιδευτικούς σε διάθεση κάθε μήνα. Στην κατάσταση ωρών φαίνονται οι ώρες διάθεσης που πραγματοποιήθηκαν κάθε μήνα. Οι ημερομηνίες θα πρέπει να συμφωνούν με το ημερολόγιο του σχολείου, και οι ώρες να μην υπερβαίνουν τις αναγραφόμενες στην απόφαση διάθεσης κάθε εβδομάδα.

Έντυπο

4

Βεβαίωση Αποδοχών

Αντί για βεβαίωση αποδοχών τα εντελλόμενα δέχονται και αντίγραφο μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα.

Έντυπο

Έντυπο

5

Φωτοτυπία άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας οχήματος επικυρωμένα

Πίνακας Αποστάσεων

6

Ωρολόγια Προγράμματα των σχολείων με ισχύ στο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται αποζημίωση διάθεσης, όπου θα αναγράφεται το υποχρεωτικό ωράριο όλων των εκπαιδευτικών.

 

7

Χιλιομετρική βεβαίωση

 

8

Απόφαση Διάθεσης

 

9

Ημερολόγιο Σχολείου

(Θα φωτοτυπείτε το ημερολόγιο του σχολείου)

 

 

 

 

  © Γραφείο Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας (έδρα Θήβα)

Design by GrDe