Αρχική   Προσωπικό   Οικονομικά   Σχολεία   Συνδέσεις   Έντυπα   Νομοθεσία 

 
Οικονομικά
   

Ωρομίσθιοι


Υπερωρίες
 

Διάθεση
 

Οδοιπορικά Διάθεσης
 

Οδοιπορικά Συνεδρίων -Σεμιναρίων

Οδοιπορικά Μετακίνησης με εντολή

Αποζημίωση Εκδρομής

Σάββατα Εξετάσεων

 

Επιτηρήσεις Εξετάσεων

Οδοιπορικά Εξετάσεων

Λυκειακές Επιτροπές

Μη Χρήση Θερινής Άδειας

   
 

Οδοιπορικά Εξετάσεων

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οδηγίες για αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων των απασχολούμενων στις Γενικές Εξετάσεις παραθέτονται στην παρακάτω λίστα. Για να κατεβάσετε την ηλεκτρονική μορφή κάποιου εντύπου (εφόσον διατίθεται) κάντε δεξί κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο κι επιλέξτε "Αποθήκευση προορισμού ως ..." ("Save target as...")

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
1 Καταστάσεις Πληρωμής (5 αντίγραφα)
Η κατάστασεις πληρωμής είναι σε μορφή αρχείου Excel, το οποίο περιέχει δύο φύλλα, ένα για την ατομική κατάσταση κι ένα για τη συγκεντρωτική. Για κάθε εκπαιδευτικό θα πρέπει να αποστείλλετε 5 ατομικές καταστάσεις και (σε περίπτωση περισσότερων του ενός) 5 συγκεντρωτικές καταστάσεις. Στο φύλλο της ατομικής κατάστασης υπάρχουν κατάλληλοι τύποι για τον υπολογισμό των ποσών.

Τα στοιχεία του εκπαιδευτικού στο πάνω μέρος της ατομικής κατάστασης να είναι όλα συμπληρωμένα.

Οι καταστάσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους (2 υπογραφές σε κάθε ατομική κατάσταση: στα σημεία "Ο υπάλληλος" και "Ο δικαιούχος" και υπογραφή στις συγκεντρωτικές καταστάσεις) και το διευθυντή του σχολείου, με πρωτότυπες υπογραφές και όχι φωτοτυπίες.
2 Φωτοτυπία άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας οχήματος επικυρωμένα  
3
Χιλιομετρική βεβαίωση
4 Απόφαση Ορισμού επιτηρητών, Λυκειακών Επιτροπών, κτλ. κατά περίπτωση
 
5 Πρωτότυπη βεβαίωση από το εξεταστικό κέντρο υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της επιτροπής στην οποία αναφέρονται οι ημέρες κατά τις οποίες εργάστηκε ο εκπαιδευτικός.
 

 

 

 
 
  © Γραφείο Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας (έδρα Θήβα) Design by GrDe