Αρχική   Προσωπικό   Οικονομικά   Σχολεία   Συνδέσεις   Έντυπα   Νομοθεσία 

 
Οικονομικά
   

Ωρομίσθιοι


Υπερωρίες
 

Διάθεση
 

Οδοιπορικά Διάθεσης
 

Οδοιπορικά Συνεδρίων -Σεμιναρίων

Οδοιπορικά Μετακίνησης με εντολή

Αποζημίωση Εκδρομής

Σάββατα Εξετάσεων

 

Επιτηρήσεις Εξετάσεων

Οδοιπορικά Εξετάσεων

Λυκειακές Επιτροπές

Μη Χρήση Θερινής Άδειας

   
 

Λυκειακές Επιτροπές

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποζημίωση συμμετοχής στις Λυκειακές Επιτροπές των Γενικών Εξετάσεων παραθέτονται στην παρακάτω λίστα. Για να κατεβάσετε την ηλεκτρονική μορφή κάποιου εντύπου (εφόσον διατίθεται) κάντε δεξί κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο κι επιλέξτε "Αποθήκευση προορισμού ως ..." ("Save target as...")


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΜΟΝΙΜΟΙ
1 Καταστάσεις Πληρωμής (5 αντίγραφα)
Η κατάσταση πληρωμής είναι σε μορφή αρχείου Excel, το οποίο περιέχει τους κατάλληλους τύπους για τον υπολογισμό των κρατήσεων και των ποσών.
Συμπληρώνοντας ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ και επιλέγοντας
- ΠΑΛΑΙΟΣ(ασφάλιση πριν από την 1/1/93 σε οποιοδήποτε ταμείο) ή ΝΕΟΣ ασφαλισμένος (ασφάλιση μετά την 1/1/93 σε οποιοδήποτε ταμείο)
- την ιδιότητα του συμμετέχοντος στην επιτροπή στην αντίστοιχη στήλη - και ΝΑΙ ή ΟΧΙ στη στήλη ΧΗΜΙΚΟΣ με ΤΕΑΧ
τα υπόλοιπα κελιά υπολογίζονται και εμφανίζονται αυτόματα.
Οι καταστάσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους και τον πρόεδρο του εξεταστικού κέντρου με πρωτότυπες υπογραφές και όχι φωτοτυπίες.
2 Απόφαση Ορισμού μελών Λυκειακής Επιτροπής επικυρωμένη
 
3

Πρωτότυπη βεβαίωση από το εξεταστικό κέντρο υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της επιτροπής στην οποία αναφέρονται οι ημέρες κατά τις οποίες εργάστηκε ο εκπαιδευτικός.

 
4 Βεβαίωση Αποδοχών από το σχολείο μισθοδοσίας για κάθε μέλος της Επιτροπής για τον μήνα Μάιο.
5
Έντυπο Α.Φ.Μ.
6 Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της επιτροπής
1. Το βασικό κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει συνταχθεί στο έντυπο που επισυνάπτουμε. Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα σημεία με τις τελείες (......) και να κάνετε τροποποιήσεις (αν χρειαστεί) στο κείμενο ανάλογα με την περίπτωση. Θα δηλώνονται με κάθε λεπτομέρεια όλες οι δραστηριότητες που είχε στην διάρκεια των εξετάσεων.
2. Τα μέλη των Λ.Ε που θα κληθούν να παράσχουν υπηρεσίες και από άλλη θέση (πχ βαθμολογητής Φ.Α) ή ήδη μετείχαν και σε άλλες τυχόν επιτροπές θα πρέπει να δηλώσουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων που είχαν και τις αμοιβές που δικαιούνται αναλυτικά.
3. Εφιστούμε την προσοχή στις υπεύθυνες δηλώσεις διότι οποιαδήποτε ψευδής ή ελλιπής δήλωση μπορεί να επιφέρει προβλήματα σε όλη την διαδικασία αποπληρωμής των Απολυτήριων εξετάσεων.

 

 

 
 
  © Γραφείο Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας (έδρα Θήβα) Design by GrDe