Αρχική   Προσωπικό   Οικονομικά   Σχολεία   Συνδέσεις   Έντυπα   Νομοθεσία 

 
Οικονομικά
   

Ωρομίσθιοι


Υπερωρίες
 

Διάθεση
 

Οδοιπορικά Διάθεσης
 

Οδοιπορικά Συνεδρίων -Σεμιναρίων

Οδοιπορικά Μετακίνησης με εντολή

Αποζημίωση Εκδρομής

Σάββατα Εξετάσεων

 

Επιτηρήσεις Εξετάσεων

Οδοιπορικά Εξετάσεων

Λυκειακές Επιτροπές

Μη Χρήση Θερινής Άδειας

   
 

Αποζημίωση Λόγω Μη Χρήσεως Θερινής Αδείας

Για εργασίες που πραγματοποιούνται από 1ης Ιουλίου έως 31 Αυγούστου δίδεται αποζημίωση για κάθε ημέρα εργασίας, ίση με το 1/30 των ακαθαρίστων αποδοχών (ο υπολογισμός γίνεται όπως και στην εργασία Σαββάτων και Κυριακών). Η κατάσταση πληρωμής σύμφωνα με την 2/85523/0022/2008(ΦΕΚ 342 τ.Β') διαβιβάζεται στο Γραφείο Δ.Ε., θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου και υποβάλλεται στην οικεία Υ.Δ.Ε.. Για να κατεβάσετε την ηλεκτρονική μορφή κάποιου εντύπου (εφόσον διατίθεται) κάντε δεξί κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο κι επιλέξτε "Αποθήκευση προορισμού ως ..." ("Save target as...")


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΜΟΝΙΜΟΙ
1 Καταστάσεις Πληρωμής (5 αντίγραφα)
Η κατάσταση πληρωμής είναι σε μορφή αρχείου Excel, το οποίο περιέχει τους κατάλληλους τύπους για τον υπολογισμό των κρατήσεων και των ποσών. Συμπληρώνοντας τον βασικό μισθό και τις ημέρες απασχόλησης τα υπόλοιπα κελιά υπολογίζονται και εμφανίζονται αυτόματα. Οι καταστάσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους και το διευθυντή του σχολείου με πρωτότυπες υπογραφές και όχι φωτοτυπίες.
2

Πρωτότυπη βεβαίωση προσφοράς εργασίας, με συγκεκριμένες ημερομηνίες και ημέρες εργασίας, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της οικείας Επιτροπής ή τον Προϊστάμενο της οικείας Υπηρεσίας (Διευθυντή σχολείου), στην οποία προσφέρθηκε η εργασία.

3 Βεβαίωση αποδοχών
4 Αντίγραφο απόφασης σύστασης Επιτροπής ή αντίγραφο εντολής παραμονής προσωπικού στις σχολικές μονάδες  

 

 

 
 
  © Γραφείο Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας (έδρα Θήβα) Design by GrDe