Αρχική   Προσωπικό   Οικονομικά   Σχολεία   Συνδέσεις   Έντυπα   Νομοθεσία 

 
Οικονομικά
   

Ωρομίσθιοι


Υπερωρίες
 

Διάθεση
 

Οδοιπορικά Διάθεσης
 

Οδοιπορικά Συνεδρίων -Σεμιναρίων

Οδοιπορικά Μετακίνησης με εντολή

Αποζημίωση Εκδρομής

Σάββατα Εξετάσεων

 

Επιτηρήσεις Εξετάσεων

Οδοιπορικά Εξετάσεων

Λυκειακές Επιτροπές

Μη Χρήση Θερινής Άδειας

   
 

Σάββατα Εξετάσεων

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποζημίωση εργασίας τα Σάββατα και Κυριακές των Γενικών Εξετάσεων παραθέτονται στην παρακάτω λίστα. Για τους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που απασχολήθηκαν στις εξετάσεις τα δικαιολογητικά για τα Σάββατα των Πανελληνίων εξετάσεων θα υποβληθούν στα σχολεία που μισθοδοτούνται τακτικά οι εκπαιδευτικοί.

Για να κατεβάσετε την ηλεκτρονική μορφή κάποιου εντύπου (εφόσον διατίθεται) κάντε δεξί κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο κι επιλέξτε "Αποθήκευση προορισμού ως ..." ("Save target as...")


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Β/Υ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 Καταστάσεις Πληρωμής (5 αντίγραφα)
Η κατάσταση πληρωμής είναι σε μορφή αρχείου Excel, το οποίο περιέχει τους κατάλληλους τύπους για τον υπολογισμό των κρατήσεων και των ποσών.
Συμπληρώνοντας
* τον βασικό μισθό από την βεβαίωση αποδοχών και
* τις ημέρες απασχόλησης και
επιλέγοντας
* ΠΑΛΑΙΟΣ(ασφάλιση πριν από την 1/1/93 σε οποιοδήποτε ταμείο) ή ΝΕΟΣ ασφαλισμένος (ασφάλιση μετά την 1/1/93 σε οποιοδήποτε ταμείο)
* ΝΑΙ ή ΟΧΙ στη στήλη ΧΗΜΙΚΟΣ με ΤΕΑΧ
τα υπόλοιπα κελιά υπολογίζονται και εμφανίζονται αυτόματα.
Οι καταστάσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους και τον εκκαθαριστή του σχολείου με πρωτότυπες υπογραφές και όχι φωτοτυπίες.
Έντυπο
2 Απόφαση Ορισμού μελών επιτροπής εξετάσεων, επιτηρητών, βαθμολογητών, κτλ.
 
3

Πρωτότυπη βεβαίωση από το εξεταστικό κέντρο υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της επιτροπής στην οποία αναφέρονται τα Σάββατα και / ή οι Κυριακές κατά τις οποίες εργάστηκε ο εκπαιδευτικός.

     
4
Ο βασικός μισθός (όπως αναγράφεται στη βεβαίωση αποδοχών) θα πρέπει να συμπληρωθεί στην αντίστοιχη στήλη της κατάστασης πληρωμής, καθώς το ποσό πληρωμής που θα προκύψει εξαρτάται από το βασικό μισθό.
 
5
Έντυπο Α.Φ.Μ.
6 Υπεύθυνη Δήλωση
Το βασικό κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει συνταχθεί στο έντυπο, και θα πρέπει να συμπληρώσετε τα σημεία με τις τελείες (......) και να κάνετε τροποποιήσεις (αν χρειαστεί) στο κείμενο ανάλογα με την περίπτωση.

 

 

 
 
  © Γραφείο Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας (έδρα Θήβα) Design by GrDe