Αρχική   Προσωπικό   Οικονομικά   Σχολεία   Συνδέσεις   Έντυπα   Νομοθεσία 

 
Οικονομικά
   

Ωρομίσθιοι


Υπερωρίες
 

Διάθεση
 

Οδοιπορικά Διάθεσης
 

Οδοιπορικά Συνεδρίων -Σεμιναρίων

Οδοιπορικά Μετακίνησης με εντολή

Αποζημίωση Εκδρομής

Σάββατα Εξετάσεων

 

Επιτηρήσεις Εξετάσεων

Οδοιπορικά Εξετάσεων

Λυκειακές Επιτροπές

Μη Χρήση Θερινής Άδειας

   
 

Υπερωρίες

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποζημίωση υπερωριών παραθέτονται στην παρακάτω λίστα. Για να κατεβάσετε την ηλεκτρονική μορφή κάποιου εντύπου (εφόσον διατίθεται) κάντε δεξί κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο κι επιλέξτε "Αποθήκευση προορισμού ως ..." ("Save target as...")


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
1 Καταστάσεις Πληρωμής (5 αντίγραφα)
Η κατάσταση πληρωμής είναι σε μορφή αρχείου Excel, το οποίο περιέχει τους κατάλληλους τύπους για τον υπολογισμό των κρατήσεων και των ποσών. Συμπληρώνοντας τον αριθμό υπερωριών και την ωριαία αντιμισθία τα υπόλοιπα κελιά υπολογίζονται και εμφανίζονται αυτόματα. Οι καταστάσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους και το διευθυντή του σχολείου με πρωτότυπες υπογραφές και όχι φωτοτυπίες.
2 Κατάσταση Ωρών
Στην κατάσταση ωρών φαίνονται οι υπερωρίες που πραγματοποιήθηκαν κάθε μήνα. Οι ημερομηνίες θα πρέπει να συμφωνούν με το ημερολόγιο του σχολείου, και οι ώρες να μην υπερβαίνουν τις αναγραφόμενες στην απόφαση ανάθεσης.
3 Απόφαση Ανάθεσης Υπερωριών από Δ/ντή (μέχρι 5 ώρες)
Στην απόφαση ανάθεσης υπερωριών από τον διευθυντή θά αναφέρεται η ημερομηνία που αρχίζουν οι υπερωρίες και ο αριθμός των ωρών που έχουν ανατεθεί δίπλα από το όνομα του εκπαιδευτικού. Η απόφαση του Δ/ντού πρέπει νά έχει τήν ίδια ημερομηνία με τής πράξεως του Συλλόγου, και αριθμό πρωτοκόλλου.
4 Απόφαση Ανάθεσης ΠΥΣΔΕ (αν οι ώρες είναι άνω των 5 ή ανεξαρτήτως ωρών εάν η υπερωριακή απασχόληση γίνεται σε άλλο σχολείο από αυτό που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός)
Ως ημερομηνία έναρξης των υπερωριών θεωρούμε όποια είναι προγενέστερη: ή την ημερομηνία Πράξης ανάθεσης των υπερωριών από το Σύλλογο Διδασκόντων ή την ημερομηνία έγκρισης από το ΠΥΣΔΕ.
 
5 Πράξη Συλλόγου Καθηγητών
Η πράξη του Συλλόγου γίνεται την ημέρα που ανατίθενται οι υπερωρίες.
 
6
Ημερολόγιο Σχολείου
7
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 
8
Βεβαίωση Αποδοχών

 

 

 
 
  © Γραφείο Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας (έδρα Θήβα) Design by GrDe