Αρχική   Προσωπικό   Οικονομικά   Σχολεία   Συνδέσεις   Έντυπα   Νομοθεσία 

Νόμοι - Εγκύκλιοι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις
Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις (Νόμος Ειδικής Αγωγής)
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.
Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων
Tροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2007 (ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 2007)

 


 
 
  © Γραφείο Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας (έδρα Θήβα) Design by GrDe