Αρχική   Προσωπικό   Οικονομικά   Σχολεία   Συνδέσεις   Έντυπα   Νομοθεσία 
 

 

Κατανομή Καθηκόντων Προσωπικού

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
22620-29053
ΛΕΚΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ)

Προϋπηρεσίες Μονίμων, Βεβαιώσεις Υπηρεσιακής Κατάστασης, Συνταξιοδοτήσεις, Μονιμοποιήσεις - Προαγωγές Εκπαιδευτικών, Μεταπτυχιακά, ΑΠΔ Μονίμων Καθαριστριών

Πρωτόκολλο, Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, Αρχειοθέτηση, Μητρώο Μονίμων Εκπαιδευτικών

22620-25345
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) Αλληλογραφία, Υπεύθυνος υλικού, Σχολικά Βιβλία, Δαπάνες Γραφείου, Μεταφορά Μαθητών ΚΤΕΛ
22620-89055
ΜΗΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ05

Φροντιστήρια, Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος

Άδειες Εκπαιδευτικών (Αναρρωτικές, Κανονικές, Ειδικές, Εκπαιδευτικές)

22620-25345

ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΠΕ 03

 

Μαθητικά Θέματα (Εγγραφές - μετεγγραφές, Ισοτιμία τίτλων, Αναβαθμολογήσεις), Συντονισμός ύλης, Σεμινάρια, Διαγωνισμοί, Εκδρομές, Πανελλαδικές Εξετάσεις, Ξενόγλωσσα Βιβλία, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
22620-80001

 

ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ03

Μεταθέσεις - Αποσπάσεις -Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών, Κενά Οργανικά και Λειτουργικά, Διαθέσεις για συμπλήρωση Ωραρίου, Υπερωρίες
22620-29233

ΛΟΥΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΠΕ03

 

Οικονομικά Υπερωριών-Διαθέσεων Μονίμων-Αναπληρωτών, Οδοιπορικά, Οικονομικά Εξετάσεων (Επιτηρήσεις, Σάββατα, Λυκ. Επιτροπές), Μισθοδοσία Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, Προϋπηρεσίες - Χορήγηση Μ.Κ. Αναπληρωτών, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.)- Φροντιστηριακά Τμήματα, Καταχωρητής Π.Σ. ΥΠΕΠΘ, Στατιστικά
22620-25345
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04

Μισθοδοσία Μονίμων Εκπαιδευτικών, Χορηγήσεις Μ.Κ. Μονίμων, Μηχανοργάνωση Γραφείου

22620-25345

 

  © Γραφείο Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας (έδρα Θήβα) Design by GrDe